Chi tiết tin

 • Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật với chủ đề "Triển khai, tập huấn các quy định mới về công tác văn thư theo nghị định số 30/2020/NĐ-CP" [20-09-2020]

  Chiều ngày 18 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường 1 - Trung tâm hành chính quận, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật với chủ đề "Triển khai, tập huấn các quy định mới về công tác văn thư theo nghị định số 30/2020/NĐ-CP".

  Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 391/KH-HĐPH ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND phối hợp tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật với chủ đề "Triển khai, tập huấn các quy định mới về công tác văn thư theo nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Hội nghị có gần 200 lượt công chức, viên chức tham dự, bao gồm: 

  Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận;

  CB.CC.VC và người lao động làm công tác văn bản, văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận.

  Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác văn bản, văn thư, lưu trữ của UBND 15 phường thuộc quận.

  Hội nghị đã nghe báo cáo viên là đại diện Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ triển khai, tập huấn  nội dung các quy định mới của công tác văn thư. 

  Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Lượt xem: 1950

Tin khác