Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ Quyết định ban hành về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng [04-08-2017]

  Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nội vụ.

  Theo đó, nội dung của Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng như sau:

  I. CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  Phương châm: “CÔNG KHAI - MINH BẠCH - ĐÚNG PHÁP LUẬT”, gồm:

  1. Thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới dự chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Nội vụ, thỏa mãn yêu cầu của tổ chức/công dân trên địa bàn.

  2. Bộ máy, tổ chức của Chi cục tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý.

  3. Công chức, viên chức được làm trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.

  4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị có liên quan có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

  5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp ký, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

  6. Phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động.

  II. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, phấn đầu đạt các mục tiêu sau:

  1. 100% quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng pháp luật, đúng quy trình và đúng hẹn.

  2. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; phấn đấu đánh giá công chức cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 25% xếp loại xuất sắc; phấn đấu có ít nhất 50% cán bộ, công chức được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ, 10% được đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị.

  3. Thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008; kiểm tra định kỳ và đánh giá nội bộ 02 lần/năm.

  4. Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% kiểm soát tài liệu và hồ sơ; thực hiện đúng các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu; áp dụng cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết công việc.

  5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và chế độ báo cáo, tổng hợp; khai thác thông tin, chuyển nhận và xử lý văn bản qua mạng.

  6. Thực hiện tốt cải cách hành chính, phấn đấu trả hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời gian quy định đạt 95%; quyết tâm để các tổ chức, công dân hài lòng khi đến giao dịch công tác với các Phòng, Ban, Đơn vị của Sở .

  7. Phấn đấu 100% công chức, viên chức Chi cục luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức; giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị; có thái độ nhiệt tình, cầu thị, trách nhiệm cao trong giải quyết công việc; không gây sách nhiễu, phiền hà./.

  Căn cứ Quyết định này, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quyết định số 13/QĐ-CCVTLT ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  HT

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 2269