Chi tiết tin

  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP [10-09-2020]

    Chiểu ngày 09 tháng 9 năm 2020, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP cho công chức, viên chức thuộc Sở.

    Hội nghị tập huấn được tổ chức theo Kế hoạch số 2068/KH-SNN của Sở. Có gần 100 lượt CC.VC tham dự, gồm lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; CC.VC tham mưu soạn thảo văn bản, người làm công tác văn thư, lưu trữ.

    Nội dung: Triển khai, tập huấn nội dung chủ yếu của Nghị định, tập trung hướng dẫn cập nhật các nội dung mới của công tác văn thư, nhất là soạn thảo ban hành văn bản, thể thức kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quy định về ký số và sao văn bản,...

    Sau tập huấn, là phần trao đổi, giải đáp của báo cáo viên về nội dung liên quan đến hoạt động văn thư của CC.VC cơ quan và các đơn vị trực thuộc phản ánh, đề xuất.

Lượt xem: 2461

Tin khác