Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 [05-10-2020]

  Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã tổ chức tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 theo Kế hoạch số 6644/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020.

  Nội dung gồm các chuyên đề: triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan; Giao nhận và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ cơ quan; lập Mục lục hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ lịch sử.

  Tham dự hội nghị có hơn 200 lượt người gồm Thủ trưởng và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và các trường học thuộc huyện; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch, công chức văn phòng thống kê và văn thư, lưu trữ tại 20 xã và 01 thị trấn trên địa bàn huyện Củ Chi.

  Đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời làm báo cáo viên tập huấn.

  Thời gian tập huấn kéo dài 01 ngày, kết thúc buổi tập huấn, lãnh đạo, công chức, viên chức đã có nhiều câu hỏi, trao đổi với báo cáo viên./.

  NTTN

Lượt xem: 2541

Tin khác