Chi tiết tin

  • Ủy ban nhân dân Phường 7, quận Tân Bình tổ chức Ngày pháp luật phổ biến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP [24-10-2020]

    Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở cơ quan số 947 Cách Mạng Tháng 8, Ủy ban nhân dân Phường 7, quận Tân Bình tổ chức Hội nghị Ngày pháp luật phổ biến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

    Hội nghị Ngày pháp luật của UBND Phường nhằm phổ biến Nghị định số 30/2020/NĐ đến cán bộ, công chức thuộc UBND Phường để cập nhật các quy định mới về công tác văn thư, nhất là việc tham mưu xây dựng và ban hành văn bản tại UBND Phường.

    Ảnh: Quang cảnh của Hội nghị Ngày pháp luật tại UBND Phường 7

Lượt xem: 2644

Tin khác