Chi tiết tin

  • Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016 [28-07-2016]

    Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016.

    Theo đó, Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016; với số lượng hơn 200 người công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc tham dự.

    Nội dung tập huấn là các văn bản mới về hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ mới vừa phát hành.

    Đại diện lãnh đạo và công chức Chi cục được mời làm báo cáo viên cho Hội nghị này./.

Lượt xem: 3227

Tin khác