Chi tiết tin

  • Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 [05-10-2020]

    Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 tại phòng họp B9, trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, số 06 đường Phan Đăng Lưu, Phường 10, quận Bình Thạnh theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 về tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời làm báo cáo viên tập huấn.

    Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như:triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan và thực hành thực tế hồ sơ công việc do các phòng chuyên môn tham mưu.

    Tham dự hội nghị có hơn 150 lượt người tham dự là Thủ trưởng và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và các trường học thuộc quận; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch và công chức phụ trách VTLT tại 20 phường./.

    NTTN

Lượt xem: 2526

Tin khác