Chi tiết tin

 • Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh [29-06-2016]

  Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-CCVTLT ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, ngày 28 tháng 6 năm 2016, đoàn kiểm tra của Chi cục Văn thư - Lưu trữ  đã tổ chức kiểm tra tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

  Đoàn kiểm tra gồm có Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chi cục trưởng làm Trưởng đoàn và các thành viên là Phó Trưởng phòng Quản lý văn thư, lưu trữ, Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử và chuyên viên phòng Quản lý văn thư, lưu trữ.

   Về phía Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc; Bà Nguyễn Thái Văn, Chánh Văn phòng; Chuyên viên phụ trách công tác VTLT và Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở cùng dự.

  Qua kết quả kiểm tra, Đoàn đã đề nghị Sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chi cục sẽ tổng hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động văn thư, lưu trữ và đề xuất Lãnh đạo Sở Nội vụ trình UBND Thành phố ban hành chỉ đạo và hướng dẫn nhằm nâng cao  hiệu quả hoạt động văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức./.

  Ảnh: Quang cảnh buổi kiểm tra 

Lượt xem: 5307