Chi tiết tin

  • Công văn số 3477/SNV-CCVTLT

    V/v xác định nguồn tài liệu thuộc phông Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn quận, huyện và lựa chọn thành phần hồ sơ, tài liệu giao nộp vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử

    Tập tin đính kèm: 1215.signed_DmNkjCHw.pdf

Tin khác