Chi tiết tin

 • Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ [20-11-2019]

  Theo lịch làm việc, ngày 12 tháng 11 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ làm việc với Chi cục Văn thư - Lưu trữ về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan Chi cục.

  Tham gia Đoàn kiểm tra có Trưởng phòng, chuyên viên Phòng Cải cách hành chính, đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ.

  Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi kiểm tra, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gồm các hạng mục Chi cục đã đầu tư xây dựng nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, từ việc xây dựng website, đầu tư phần mềm quản lý văn bản; 100% công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư trong trao đổi công việc; xây dựng và thực hiện các quy trình quản lý nội bộ cững như áp dụng quản lý chất lương ISO theo phiên bản 9001:2015...

  Về nội dung chỉ đạo, Chi cục cần nâng số lượng thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đồng thời có giải pháp khảo sát sự hài lòng của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện dịch vụ công của Chi cục.

  Mặt khác, cần đề xuất sớm phương án tiếp nhận, quản lý và biên chế, nhân sự,tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử./.

Lượt xem: 1032