Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ mời các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử dự Hội nghị triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn công tác chuẩn bị giao nộp tài liệu [18-11-2016]

  Thực hiện Công văn số 1445/UBND-VX ngày 04/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, Sở Nội vụ mời các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử dự Hội nghị triển khai thực hiện quy định, hướng dẫn công tác chuẩn bị giao nộp tài liệu.

  Ngày 17/11/2016, Sở Nội vụ phát hành 04 công văn: Công văn số 4138/SNV-CCVTLT, 4139/SNV-CCVTLT, 4140/SNV-CCVTLT và 4141/SNV-CCVTLT về việc mời dự Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND. Trong đó, 04 Hội nghị được tổ chức như sau:

  Hội nghị 1: (theo Công văn số 4141/SNV-CCVTLT)

  Dành cho khối các cơ quan sở, ngành Thành phố; các Tổng Công ty, Công ty thuộc UBND Thành phố; các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội và Tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố.

  - Đối tượng tham dự: Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành chính); Công chức, viên chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ

  - Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút sáng ngày 29/11/2016, tại Hội trường Lầu 2 - Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

  Hội nghị 2: (theo Công văn số 4138/SNV-CCVTLT)

  Dành cho khối các cơ quan ngành dọc tại Thành phố và quận huyện

  - Đối tượng tham dự: Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành chính); Công chức, viên chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ; Đại diện Lãnh đạo Phòng Nội vụ quận, huyện

  - Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút cngày 29/11/2016, tại Hội trường Lầu 2 - Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

  Hội nghị 3: (theo Công văn số 4140/SNV-CCVTLT)

  Dành cho khối các cơ quan cấp huyện thuộc 12 quận, huyện (Quận 1, 2, 3, 9, 12, Thủ Đức, quận Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Củ Chi và Hóc Môn) 

  - Đối tượng tham dự: Đại diện Lãnh đạo cơ quan và Công chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ.

  - Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút sáng ngày 30/11/2016, tại Hội trường Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

  Hội nghị 4: (theo Công văn số 4139/SNV-CCVTLT)

  Dành cho khối các cơ quan cấp huyện thuộc 12 quận, huyện (Quận 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, quận Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) 

  - Đối tượng tham dự: Đại diện Lãnh đạo cơ quan và Công chức, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ.

  - Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 phút ngày 30/11/2016, tại Hội trường Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3./.

  Công văn số 4138/SNV-CCVTLT

  Công văn số 4139/SNV-CCVTLT

  Công văn số 4140/SNV-CCVTLT

  Công văn số 4141/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 4016

Tin khác