Chi tiết tin

 • Về việc xin ý kiến dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn [04-12-2017]

  Theo chương trình công tác, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ngày 29 tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 4747/SNV-CCVTLT gửi đến 24 quận, huyện và 4 Sở chuyên ngành về việc xin ý kiến góp ý dự thảo nêu trên. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng công tác VTLT tại 322 phường, xã, thị trấn (P-X-TT) trên địa bàn Thành phố.

  Mục tiêu của Đề án: Nhằm quản lý thống nhất về nghiệp vụ VTLT tại P-X-TT trên địa bàn Thành phố. Thực hiện các biện pháp để quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ tại P-X-TT, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan này đi vào nề nếp, hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển; Định hướng sự phát triển hoạt động VTLT tại P-X-TT trong những năm tiếp theo.

  Các cơ quan, tổ chức góp ý dự thảo gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 15 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp, hoàn thiện Đề án./.

  Dự thảo Đề án:  

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1637