Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 2268/KH-SNV

    V/v tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn TP giai đoạn 1975 - 2015

    Tập tin đính kèm: 880_1r3Zg5dx.pdf

Tin khác