Chi tiết tin

  • Kế hoạch số 299/KH-SNV

    Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2 (từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2021) Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố

    Tập tin đính kèm: 299khsnvsigned_XYgiNO7y.pdf

Tin khác