Chi tiết tin

  • Quyết định số 1303/QĐ-SNV

    Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: 1305_1303.QĐ.SNV_VGL0DFW7.pdf

Tin khác