Chi tiết tin

 • UBND huyện Cần Giờ tổ chức tập huấn công tác chỉnh lý tài liệu tại cơ quan, đơn vị [08-12-2021]

  Ngày 07 tháng 12 năm 2021, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cần Giờ, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức lớp tập huấn công tác công tác chỉnh lý tài liệu cho công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc.

  Lớp tập huấn công tác chỉnh lý tài liệu tại cơ quan, đơn vị có 114 lượt công chức, viên chức than dự.

  Nội dung tập huấn:

  - Một số vấn đề về quy định về quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.

  - Về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan đối với hồ sơ mới hình thành 

  - Tổ chức chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn động ại các cơ quan, đơn vị. 

  Lãnh đạo chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời làm báo cáo viên cho hội nghị tập huấn này./.

Lượt xem: 2151