Chi tiết tin

 • Về thẩm định tài liệu hết giá trị tại Ủy ban nhân dân Quận 1 [22-06-2016]

  Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 1 tại Công văn số 1077/UBND-NV ngày 31 tháng 5 năm 2016 về việc đề nghị thẩm định tài liệu hết giá trị, ngày 17 tháng 6 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiến hành thẩm định tại Kho Lưu trữ của Ủy ban nhân dân Quận 1, địa chỉ số 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1.

  Theo đó, Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị thẩm định là hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính (từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014) và tài liệu chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký người dịch (từ ngày 27 tháng 6 năm 2007 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014) tổng số 212 mét giá.

  Căn cứ Điều 18 và 28 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Điều 14, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định để trình Sở Nội vụ xem xét theo thẩm quyền./.

   

Lượt xem: 4927

Tin khác