Chi tiết tin

  • Công văn số 774/UBND-VX

    V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

    Tập tin đính kèm: cv774.ubnd_R5N9CIYF.pdf

Tin khác