Chi tiết tin

  • Quyết định số 5487/QĐ-UBND

    V/v thay đổi thành viên Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số hóa hồ sơ, tài liệu tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (2014 - 2015)

    Tập tin đính kèm: 1430_qXiBvPYo.pdf

Tin khác