Chi tiết tin

 • Về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 [15-08-2022]

  Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành Thông báo số 07/TB-HĐKT về kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022.

  Thực hiện Thông báo số 04/TB-HĐKT ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022, Hội đồng kiểm tra thông báo như sau:

  1. Danh sách thí sinh xác nhận tham gia kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ:
  a) Danh sách thí sinh xác nhận tham dự kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ - Phụ lục I.

  b) Danh sách thí sinh xác nhận tham dự kiểm tra nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ - Phụ lục II.

  c) Danh sách thí sinh xác nhận tham dự kiểm tra nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, tài liệu lưu trữ - Phụ lục III.

  d) Danh sách thí sinh xác tham dự kiểm tra nghiệp vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ - Phụ lục IV.

  2. Hình thức kiểm tra, danh mục tài liệu ôn tập

  a) Hình thức kiểm tra:

  - Bài thi kiến thức chung (hiểu biết chung về lĩnh lưu trữ đối với cả 4 nghiệp vụ): 120 phút.

  - Bài thi trắc nghiệm (đối với từng nghiệp vụ): 30 phút.

  - Bài thi thực hành: 90 phút đối với nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu; 30 phút đối với nghiệp vụ số hoá tài liệu lưu trữ; 45 phút đối với nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ; 45 phút đối với nghiệp vụ nghiên cứu tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ.

  b) Danh mục tài liệu ôn tập: Phục lục V

  3. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra

  a) Thời gian: 04 ngày, từ ngày 24 - 27 tháng 6 năm 2022

  - Khai mạc, phổ biến Nội quy, Quy chế: Từ 14h30 - 16h30 ngày 24 tháng 6 năm 2022.

  - Kiểm tra các nghiệp vụ: từ ngày 25 - 27 tháng 6 năm 2022 (lịch chi tiết các ca kiểm tra sẽ được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày 24 tháng 6 năm 2022).

  b) Địa điểm

  Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

  Đề nghị các ông/bà có tên trong Khoản 1 của Thông báo này có mặt đúng giờ.

  Hội đồng kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2022 trân trọng thông báo./.

  Toàn văn Thông báo và các phụ lục kèm theo:

Lượt xem: 172