Chi tiết tin

 • UBND huyện Bình Chánh tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [11-08-2022]

  Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022, Phòng Nội vụ tổ chức 04 lớp tập huấn cho hơn 800 công chức, viên chức tham dự.

  04 lớp tập huấn được tổ chức theo các khối cơ quan:

  - Khối xã, thị trấn tổ chức thành 02 lớp cho hơn 480 lượt cán bộ, công chức (Lớp 1 - buổi sáng ngày 18/5/2022; Lớp 2 - buổi chiều ngày 18/5/2022).

  - Khối các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Huyện tổ chức thành 02 lớp: Lớp 3 - buổi sáng ngày 25/5/2022; Lớp 4 - buổi chiều ngày 25/5/2022, có hơn 300 lượt công chức, viên chức tham dự.

  Về nội dung tập huấn:

  Hướng dẫn lập Danh mục hồ sơ cơ quan; Lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

  Hướng dẫn kiểm tra chất lượng hồ sơ, tài liệu sau chỉnh lý; Công tác chuẩn bị lựa chọn, xác định thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (nếu có)

  Hướng dẫn xác định giá trì tài liệu và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu thuộc diện số hóa tại các cơ quan, tổ chức. 

Lượt xem: 1785

Tin khác