Chi tiết tin

 • Thành phố Thủ Đức tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [12-08-2022]

  Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức Phòng Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

  Có hơn 300 lượt công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức tham dự tập huấn.

  Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung:

  - Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP;

  - Hướng dẫn và công tác chỉnh lý và kiểm tra kết quả, chất lượng chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

  - Xác định, lựa chọn tài liệu để nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

  - Về lập hồ sơ công việc; Hủy tài liệu hất giá trị.

Lượt xem: 1818

Tin khác