Chi tiết tin

 • Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND Phường 13, Quận 6 [25-07-2016]

  Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016, ngày 21 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức kiểm tra tại Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 6. Kết quả kiểm tra như sau:

  1. Công tác chỉ đạo, quản lý

  Công tác chỉ đạo, quản lý và ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ:

  Lãnh đạo UBND phường có quan tâm chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác VTLT, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định về công tác VTLT. Xây dựng Kế hoạch công tác VTLT năm 2016.

  Công tác tổ chức và nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ: Có bố trí 01 công chức làm công tác Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ và 01 cán bộ không chuyên trách làm Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

  Chưa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm công tác lưu trữ; chưa thực hiện việc lập hồ sơ vào giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; chưa ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan, Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ.

  2. Công tác văn thư

  a) Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan

  Nhìn chung, công tác soạn thảo và thể thức trình bày văn bản được thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV, tuy nhiên còn thiếu sót trong một số văn bản, cụ thể: thể thức, số, ký hiệu văn bản, đường kẻ ngang dưới tên cơ quan ban hành văn bản không đúng quy định, trích yếu nội dung văn bản, thể thức quyền hạn ký, khoảng cách giữa các dòng..., chưa thực hiện việc kiểm tra rà soát thể thức văn bản theo quy định.

  b) Quản lý văn bản đi và đến

  Có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, đến; có lập sổ văn bản đi, đến theo quy định.

  c) Việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện tốt theo đúng quy định

  Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

  Công chức, cán bộ không chuyên trách làm công tác VTLT đều thực hiện Bản cam kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

  3. Công tác lưu trữ

  Do mới bố trí Kho nên chưa thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; chưa có nội quy khai thác, sử dụng tài liệu, nội quy phòng cháy chữa cháy; có trang bị hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy.

  Thực hiện công tác thống kê tài liệu lưu trữ hàng năm.

  Chưa xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng.

  Qua kết quả kiểm tra, Đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân Phường tiếp tục duy trì và phát huy những mặt làm được trong thời gian qua và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác VTLT tại UBND phường./.

  Ngô Thị Mỹ Giang, Phòng QLVTLT

Lượt xem: 4574

Tin khác