Chi tiết tin

  • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017 [16-11-2017]

    Theo archives.com.vn, ngày 14 tháng 11 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Công văn số 1233/VTLTNN-NVĐP về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017.

    Theo đó, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp 65 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 22 Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận kết quả kỳ kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017.

    Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh được cấp 07 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong đợt này./.

    Tệp đính kèm

Lượt xem: 1926

Tin khác