Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 [30-03-2017]

  Theo archives.gov.vn, ngày 28 tháng 3 năm 2017, Hội đồng Kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có Thông báo số 01/TB-HĐKT về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

  Theo đó, lĩnh vực đăng ký kiểm tra gồm Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và Số hóa tài liệu lưu trữ.

  Thành phố Hồ Chí Mình được xác định là điểm thi phía Nam, thời gian tổ chức thi vào tháng 7 năm 2017.

  Những quy định chung về:

  1. Đối tượng đăng ký;

  2. Hồ sơ đăng ký;

  3. Nội dung và hình thức kiểm tra;

  4. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra

  5. Lệ phí

  ...

  Vui lòng xem tệp tin đính kèm bên dưới

  Thông tin về danh sách những người đủ điều kiện dự kiểm tra và danh sách những người không đủ điều kiện dự kiểm tra được thông báo trước ngày 26/5/2017 trên Website của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Hội đồng kiểm tra không gửi thông báo riêng cho từng cá nhân tham dự kiểm tra.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong hoạt động dịch vụ lưu trữ được biết./.

  HT

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 1702

Tin khác