Chi tiết tin

  • Về công nhận và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ [03-11-2017]

    Theo archives.gov.vn, ngày 31 tháng 10 năm 2017, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Quyết định số 115/QĐ-VTLTNN về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017.

    Theo đó, công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2017 đối với 32 thí sinh đạt kết quả kiểm tra về nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ và 33 thí sinh đạt kết quả kỳ kiểm tra về nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ. Trong đó, có 07 trường hợp thí sinh đạt kết quả có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

     

    Tệp đính kèm

Lượt xem: 1955

Tin khác