Chi tiết tin

 • Kế hoạch thu thập, bổ sung tài liệu năm 2016 của Phòng Nội vụ quận Tân Bình [22-06-2016]

  Để việc thu thập, lựa chọn, bổ sung những hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ cho yêu cầu bảo quản; tra tìm, tránh thất lạc; hư hỏng của hồ sơ, tài liệu và đảm bảo bí mật nhà nước, ngày 27 tháng 5 năm 2016, Phòng Nội vụ quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 06/KH-NV về thu thập, bổ sung tài liệu năm 2016

  Kế hoạch thu thập, bổ sung tài liệu năm 2016 của Phòng Nội vụ quận Tân Bình

  Để việc thu thập, lựa chọn, bổ sung những hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ cho yêu cầu bảo quản; tra tìm, tránh thất lạc; hư hỏng của hồ sơ, tài liệu và đảm bảo bí mật nhà nước, ngày 27 tháng 5 năm 2016, Phòng Nội vụ quận Tân Bình ban hành Kế hoạch số 06/KH-NV về thu thập, bổ sung tài liệu năm 2016. Kế hoạch có một số nội dung cơ bản như sau:

  Phòng Nội vụ tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu năm 2015 vào Lưu trữ cơ quan. Theo đó, chuyên viên lưu trữ có trách nhiệm tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu theo Kế hoạch; đề xuất trang bị các thiết bị cần thiết để bảo quản đảm bảo an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ và bí mật nhà nước bao gồm: tủ, giá, kệ, hộp, cặp…

  Để phục vụ cho việc tiếp nhận và sắp xếp hồ sơ, tài liệu các bộ phận, cá nhân giao nộp vào lưu trữ cơ quan, Chuyên viên văn thư, lưu trữ hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu vào Kho Lưu trữ, tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu các loại tài liệu nộp lưu thông qua Mục lục hồ sơ.

  Tổ Tài chính - Kế toán đề xuất đảm bảo kinh phí thực hiện việc thu thập, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Kho Lưu trữ

  Các bộ phận, cá nhân phối hợp với Lưu trữ cơ quan xác định thành phần tài liệu và lập Mục lục hồ sơ đưa vào lưu trữ cơ quan./.

Lượt xem: 5707

Tin khác