Chi tiết tin

  • Báo cáo số 2109/BC-SNV

    Kết quả tổ chức lớp nghiên cứu và khảo sát thực tế việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh

    Tập tin đính kèm: 845_rNuwEbTK.pdf

Tin khác