Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Sơn

  Email:  son.le@scj.vn

  Ngày hỏi:  18-08-2022

  Câu hỏi:  
  Chi cục cho em hỏi , khi đóng dấu giáp lai hợp đồng mà hợp đồng có thêm các giấy tờ kèm theo thì khi đóng dáu giáp lai mình chia ra hợp đồng đóng riêng và giấy tờ kèm theo đóng riêng , hay là đóng chung cả chia đủ 5 tờ đóng dấu , đến khi hết văn bản hay sao ạ

  Ngày trả lời:  18-08-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Việc đóng dấu giáp lai được quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 33 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, theo đó thủ trưởng cơ quan của bạn sẽ quy định cụ thể việc đóng dấu này.

  Theo chúng tôi, về phương pháp đóng dấu giáp lai, bạn có thể đóng giáp lai chung cả văn bản chính lẫn văn bản kèm theo nếu toàn bộ văn bản này không quá 05 tờ, trường hợp hơn 05 tờ bạn cần sắp xếp thứ tự các thành phần kèm theo rồi phân chia số tờ để đóng giáp lai theo quy định.


Câu hỏi khác