Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  thu

  Email:  hienthu0705@gmail.com

  Ngày hỏi:  13-10-2022

  Câu hỏi:  
  cho em hỏi. khi lập hồ sơ công việc nhưng chỉ có các văn bản liên quan là bản photo thì sao ạ. văn bản chính khi gửi văn bản điện tử mh in ra lưu vào hồ sơ công việc được không hay cần phải sao y ạ. thẩm quyền ai được sao y?

  Ngày trả lời:  13-10-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Theo quy định, hồ sơ lưu trữ được cấu thành bởi các thành phần tài liệu là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp. Trường hợp cần lập hồ sơ giấy, các thành phần tài liệu liên quan hình thành trong quá trình lập hồ sơ công việc là văn bản, tài liệu điện tử, bạn cần đề nghị cơ quan sao thành văn bản giấy theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (cơ quan phát hành hoặc nhận được bản gốc, bản chính có thể thực hiện việc sao y hoặc sao lục từ văn bản giấy sang văn bản điện tử hoặc sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy) để hồ sơ của bạn lập được đầy đủ và có giá trị.


Câu hỏi khác