Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  tiên

  Email:  

  Ngày hỏi:  21-10-2022

  Câu hỏi:  
  cho em hỏi. nếu cơ quan tự ý tiêu hủy tài liệu trước khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì sẽ như thế nào ạ.

  Ngày trả lời:  21-10-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Theo quy định, việc hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị được quy định trong Luật Lưu trữ và hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Công văn số 879/VTLTNN-NVĐP ngày 19/12/2006).

  Theo đó, có quy định thẩm quyền và quy trình trình tự hủy hồ sơ tài liệu hết giá trị (trường hợp tổ chức hủy sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền), bạn cần nghiên cứu và tham mưu cơ quan thực hiện đúng quy định.


Câu hỏi khác