Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Giang

  Email:  zzzgiangemzzz@gmail.com

  Ngày hỏi:  22-09-2022

  Câu hỏi:  
  Cho em hỏi những trường hợp xin số chèn vào Sổ quản lý văn bản đi mình sẽ cho số như thế nào ạ?

  Ngày trả lời:  22-09-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Tại điểm c, khoản 2, Điều 4 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định: "Văn bản đi, văn bản đến ngày nào phải đăng ký, phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo...".

  Theo đó, việc chèn số vào sổ quản lý văn bản đi là không phù hợp với quy định của pháp luật.


Câu hỏi khác