Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Hậu

  Email:  haukhongco123@gmail.com

  Ngày hỏi:  04-09-2022

  Câu hỏi:  
  cho em hỏi: UBND thành lập ra ban chỉ đạo ban thành ra các văn bản của ban chỉ đạo ở chỗ nơi ký ghi là trưởng ban xuống dòng ở dưới ghi chức vụ người đó ra trước hay ghi tên trước ạ

  Ngày trả lời:  04-09-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Tại điểm c, khoản 7, Mục II Phần I Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định đối với văn bản của Hội đồng hoặc Ban chỉ đạo ban hành thì thể thức chức vụ (chức danh) người ký cần ghi rõ chức vụ (chức danh) và tên cơ quan công tác của người ký ở phía trên họ và tên người ký.


Câu hỏi khác