Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Dinhthilinh

  Email:  congkhuongcpr@gmail.com

  Ngày hỏi:  16-09-2022

  Câu hỏi:  
  Dạ anh chị cho em hỏi đối với đóng dấu giáp lai có 6 tờ thì đóng như thế nào ạ. TH1 dùng một dấu đóng luôn 6 tờ.TH2 tờ thứ 6 đóng thêm một dấu ạ

  Ngày trả lời:  16-09-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Trường hợp này bạn có thể chia ra làm 02 đợt đóng, mỗi đợt không quá 05 tờ (có thể đóng 03 tờ cho mỗi đợt).


Câu hỏi khác