Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  An

  Email:  dtan@sgu.edu.vn

  Ngày hỏi:  13-09-2022

  Câu hỏi:  
  Kính đề nghị Chi cục vui lòng cho ví dụ minh họa về hình thức "trích sao" theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Trân trọng cám ơn./.

  Ngày trả lời:  13-09-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Chúng tôi sẽ gửi ví dụ vào hộp thư của bạn.


Câu hỏi khác