Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Phương

  Email:  phuongnguyen.qd@gmail.com

  Ngày hỏi:  21-10-2022

  Câu hỏi:  
  Kính gửi Chi cục, cho tôi được hỏi về Biên bản công khai niêm yết và Biên bản kết thúc công khai niêm yết các văn bản, giấy tờ, thành phần tham gia công khai theo quy định không ạ?Xin chân thành cảm ơn./.

  Ngày trả lời:  21-10-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Việc quy định thành phần tham gia vào các cuộc họp hội nghị và gải quyết vụ việc cụ thể sẽ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ho9ạc do thủ trưởng cơ quan xem xét quyết định, theo đó trong biên bản sẽ được ghi chép lại các thành phần tham dự./. 


Câu hỏi khác