Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Mai

  Email:  mai.ngotruc@sbv.gov.vn

  Ngày hỏi:  14-09-2022

  Câu hỏi:  
  Kính gửi Chi cục Văn thư –Lưu trữ TP.HCM, em có một số vấn đề cần giải đáp: 1. Theo yêu cầu của Cơ quan ANĐT, đề nghị cơ quan em cung cấp văn bản nhưng nếu văn bản cung cấp thuộc tài liệu bí mật NN thì cơ quan AN lại yêu cầu giải mật để trưng cầu giám định. + Với trường hợp nêu trên, cơ quan em có cần phải giải mật theo yêu cầu của cơ quan ANĐT nếu như văn bản cung cấp vẫn còn thuộc danh mục BMNN hoặc còn thời hạn BV BMNN ? + Nếu không giải mật thì căn cứ nào để từ chối không thực hiện giải mật? Trường hợp nếu bắt buộc phải giaỉ mật thì thực hiện như thế nào? 2. Cơ quan em có Thanh tra giám sát tương đương là Chi cục (có con dấu, có tư cách pháp nhân), nếu đơn vị này giải mật một số văn bản do Thanh tra giám sát phát hành thì thẩm quyền ký quyết định giải mật là do Chánh TTGS hay do Thủ trưởng cơ quan ký ban hành? Rất mong nhận được giải đáp của Chi cục VT-LT TP.HCM!

  Ngày trả lời:  14-09-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Liên quan đến việc giải mật tài liệu bí mật nhà nước bạn cần nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, theo hướng dẫn của ngành công an - cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.


Câu hỏi khác