Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Tạ Hồng Hải

  Email:  tahonghai@gmail.com

  Ngày hỏi:  19-10-2022

  Câu hỏi:  
  Thư chưa phát được, hiện đã chuyển về CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tôi có nhận được thông tin gần đây thư mời xong không biết tại sao bưu tá không mang tới nhà mà chuyển về quý cơ quan. như vậy thư có nhận có bị hủy không và tôi có thể đến nhận lại được không. Trân trong cảm ơn quý cơ quan.

  Ngày trả lời:  19-10-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ không có chức năng nhận và quản lý các thư này. Trừ trường hợp thư gửi đến Chi cục để phục vụ công tác liên quan nhiệm vụ của Chi cục.


Câu hỏi khác