Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Võ Khánh Hằng

  Email:  khanhhangvo@yahoo.com

  Ngày hỏi:  24-10-2022

  Câu hỏi:  
  Tôi là nhân viên văn thư trường THPT 1. Có phải tất cả văn bản đều phải đưa qua vthu lưu? Vì có nhiều văn bản hiệu trưởng ban hành, chỗ Nơi nhận, hiệu trưởng ko ghi VT nên ko đưa VT lưu 2. Thủ trưởng phát hành văn bản đã qua 1 tháng thì đánh số thứ tự như thế nào ạ? 3. Các văn bản do hiệu trưởng ban hành đưa về các lớp hiệu trưởng có ký tên nhưng ko đóng dấu thì có hợp lệ ko? 4. Khi đưa văn thư đóng dấu, văn thư có quyền được đọc vb đó rồi mới đóng dấu ko? Vì kế toán hay thư ký hội đồng đưa qua đóng dấu đều bắt văn thư đóng dấu liền, lấy liền, không cho đọc, lật ngay trang cuối để văn thư đóng dấu thôi 5.Văn thư trường THPT có được hưởng phụ cấp độc hại 0.2 không ạ? Xin chân thành cảm ơn

  Ngày trả lời:  24-10-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Bạn làm công tác văn thư cơ quan, bạn cần nghiên cứu quy định quản lý văn bản trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các tài liệu tham khảo khác về nghiệp vụ này để đề xuất thủ trưởng cơ quan ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác văn thư, nhất là công tác quản lý văn bản.

  Việc bạn quan tâm, bạn cần đề xuất thủ trưởng cơ quan cho đi học bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác văn thư, nhất là quản lý văn bản hoặc bạn nghiên cứu trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về nguyên tắc trong công tác văn thư, công tác ký văn bản cho số, ký hiệu, đóng dấu, phát hành và lưu văn bản.

  Người làm công tác văn thư chưa có quy định được hưởng phụ cấp độc hại (hiện có quy định chế độ này cho người làm công tác lưu trữ).


Câu hỏi khác