Chi tiết hỏi đáp

 • Người hỏi:  Trung Hiếu

  Email:  lmht4909@gmail.com

  Ngày hỏi:  14-08-2022

  Câu hỏi:  
  Văn thư của UBND cấp xã lưu các bản gốc và đã được đóng dấu. Bây giờ em muốn photo trở thành bản chính giống theo NĐ 30/2020, Chi cục có thể minh họa hình thức sao y văn bản không ạ?

  Ngày trả lời:  14-08-2022

  Trả lời:  

  Chào bạn!

  Bạn cần phân biệt "Bản gốc văn bản", "Bản chính văn bản giấy" và "Bản sao y" được quy định tại khoản 8, 9, 10 Điều 2 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

  Để tạo bản chính văn bản giấy bạn cần thực hiện theo khoản 8, Điều 2 hoặc khoản 5, Điều 18 và điểm c, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Việc tạo bản sao, bạn cần thực hiện theo quy định tại Điều 25, về thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao tại Mục II, Phần II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

   


Câu hỏi khác