Chi tiết tin

 • Các Phông lưu trữ đang bảo quản tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Trung tâm Lưu trữ lịch sử [12-08-2016]

  Trung tâm Lưu trữ lịch sử giới thiệu các Phông lưu trữ đang bảo quản tại Kho Lưu trữ chuyên dụng của Trung tâm:

  1. Phông lưu trữ Chưởng khế Pháp (giai đoạn 1865 - 1954);

  2. Phông lưu trữ Chưởng khế Sài Gòn (giai đoạn 1954 - 1975);

  3. Phông lưu trữ Đô thành Sài Gòn (giai đoạn 1950 - 1975);

  4. Phông lưu trữ Giấy phép xây dựng khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước năm 1975 (giai đoạn 1942 - 1975);

  5. Phông lưu trữ Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1976 - 2006);

  6. Phông lưu trữ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1975 - 2006);

  7. Phông lưu trữ Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2001 - 2006);

  8. Phông lưu trữ Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2001 - 2006);

  9. Phông lưu trữ Sở Lương thực (giai đoạn 1975 - 1988);

  10. Phông lưu trữ Ban Cải tạo Công thương nghiệp Tư bản tư doanh (giai đoạn 1975 - 1995);

  11. Phông lưu trữ Ban Khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới (giai đoạn 1975 - 1986);

  12. Phông lưu trữ Ban Quản lý người tỵ nạn (giai đoạn 1981 - 1994);

  13. Phông lưu trữ Ban Thi đua - khen thưởng Thành phố (giai đoạn 1976 - 2008);

  14. Phông lưu trữ Ban Quản lý Khu Y tế kỹ thuật cao;

  15. Phông lưu trữ Công ty Dịch vụ Việt kiều và xuất nhập khẩu tại chỗ Cosevina;

  16. Phông lưu trữ Nhà khách Hương Sen trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố.

  Ban Biên tập

   

Lượt xem: 4763

Tin khác