Chi tiết tin

 • Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử đối với thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ [11-10-2018]

  Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ là một trong bốn thủ tục của Sở Nội vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử kể từ ngày 03/10/2018 theo Thông báo số 3762/TB-SNV ngày 03/10/2017 và Công văn số 3801/SNV-VP ngày 05/10/2017 của Sở Nội vụ.

  Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và ISO điện tử tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện từ ngày 03/10/2018, với nội dung chủ yếu như sau:

  1. Thủ tục hành chính thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: gồm 04 thủ tục: 

  - Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức;

  - Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với người quản lý doanh nghiệp;

  - Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố;

  - Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ (cấp mới).

  2. Hình thức nộp hồ sơ:

  Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến Thành phố tại địa chỉ: http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

  3. Các bước thực hiện:

  - Chuẩn bị các thành phần hồ sơ theo quy định của 04 thủ tục nêu trên;

  - Scan, quét hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới dạng file đuôi FDF hoặc JPG;

  - Truy cập vào Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố và đăng ký tài khoản người dùng;

  - Thực hiện các bước nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến;

  - Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng "Tra cứu hồ sơ" trên Cổng.

  Các cá nhân, tổ chức đã nộp hồ sơ, khi đến nhận kết quả giải quyết, cần mang theo đầy đủ thành phần hồ sơ quy định của thủ tục được giải quyết để nộp tại Tổ Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Nội vụ./.  

Lượt xem: 2568

Tin khác