Chi tiết tin

  • UBND quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 [25-11-2021]

    Ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường trụ sở, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức chức hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

    Có hơn 100 lượt công chức, viên chức tham dự hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2021. Thành phần tham dự là thủ trưởng và công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trực thuộc.

    Nội dung tập huấn: cập nhật các nội dung mới, chủ yếu của công tác văn thư, lưu trữ, nhất là các quy định mới trong công tác văn thư, kỹ năng lập hồ sơ công việc, quy định giao nộp hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan.

    Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập tuấn

Lượt xem: 2463

Tin khác