Chi tiết tin

  • Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 [07-11-2023]

    Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

    Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023

    Ngày 08 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 163/SNV-CCVTLT về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023.

    Tệp đính kèm

Lượt xem: 2028

Tin khác