Chi tiết tin

 • Góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn [06-06-2016]

  Góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 11067/VP-PCNC ngày 16/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố, ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1772/SNV-CCVTLT gửi đến Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố và UBND 24 quận, huyện về việc đề nghị góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn.
   
  Dự thảo Hướng dẫn nêu trên được Chi cục Văn thư - Lưu trữ tham mưu xây dựng  trên cơ sở thu thập thông tin về tình hình thực tế về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch và hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND phường, xã, thị trấn qua đợt khảo sát từ ngày 16/3/2016 đến ngày 22/3/2016./.
  Nguyễn Ngọc Hải, Phòng QLVTLT-CCVTLT

Lượt xem: 10470