Chi tiết tin

  • Quyết định số 3922/QĐ-UBND

    Quyết định về tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2014 - 2016

    Tập tin đính kèm: 1128_lvKwsPYp.pdf