Chi tiết tin

  • Quyết định số 5663/QĐ-UBND

    Về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015

    Tập tin đính kèm: 1474_pU7okSlx.pdf

Tin khác