Chi tiết tin

 • Đại hội Công đoàn CSTV Chi cục Văn thư - Lưu trữ lần thứ II, Nhiệm kỳ 2017 - 2022 [07-07-2017]

  Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Công đoàn CSTV Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Đại hội lần thứ II, Nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-CĐSNV ngày 15/3/2017 của Công đoàn Sở Nội vụ về tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn, Đại hội Công đoàn CSTV nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Kế hoạch số 03/KH-CĐCSTV ngày 11/4/2017 của Công đoàn CSTV Chi cục về tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn, Đại hội Công đoàn Công đoàn CSTV Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2017 - 2022; Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2017, Công đoàn CSTV Chi cục  tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Chi cục VTLT lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Về đại biểu khách mời có đ/c Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ và đại diện Công đoàn CSTV Ban Tôn giáo trực thuộc Công đoàn Sở Nội vụ.

  Cùng toàn thể Công đoàn viên Chi cục tham dự.

  Đại hội đã tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017, phân tích những ưu điểm, mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

  Hình: Ban Chấp hành Công đoàn CSTV Chi cục VTLT Nhiệm kỳ 2017 - 2022

  Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 3 đồng chí: Chỉ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên phụ trách kiểm tra.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Huỳnh Văn Phùng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng và đ/c Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ đánh giá cao sự cố gắng của BCH và đoàn viên Công đoàn CSTV Chi cục trong nhiệm kỳ 2013-2017; trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ban Chấp hành Công đoàn mới cần tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tinh thần phối hợp, đoàn kết của BCH, đoàn viên để thực hiên tốt nhiệm vụ của Nghị quyết, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động Công đoàn.

  Đại hội Công đoàn CSTV Chi cục nhiệm kỳ 2017 - 2022 kết thúc thành công tốt đẹp/.

  HT

Lượt xem: 1727