Chi tiết tin

 • Giới thiệu Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên ngành Giáo dục [15-03-2017]

  Để làm cơ sở xây dựng Bảng thời hạn bảo quản, quản lý hồ sơ, tài liệu và xác định giá trị tài liệu lưu trữ; ngày 14 tháng 3 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

   Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố phát hành Công văn số 71/CCVTLT-QL giới thiệu đến các cơ quan, tổ chức Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục. 

  Theo đó, Thông tư có 05 điều, kèm theo Phụ lục Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục gồm 15 nhóm hồ sơ, tài liệu thuộc các cấp, bậc, lĩnh vực trong chuyên ngành Giáo dục và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2017. Thông tư áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở Giáo dục mầm non, cơ sở Giáo dục phổ thông, cơ sở Giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học, các đại học, học viện, cơ sở giáo dục khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Các cơ quan, tổ chức truy cập, tải Thông tư tại Website Chi cục Văn thư - LƯu trữ, mục Tin tức sự kiện, để áp dụng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ ngành Giáo dục tại cơ quan mình và triển khai đến các Trường học thuộc phạm vi quản lý, đơn vị trực thuộc (nếu có)./.

  Mỹ Giang - Phòng QLVTLT

   

Lượt xem: 4186

Tin khác