Chi tiết tin

  • Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng trước ngày 30/4/1975 [10-08-2016]

    Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng trước ngày 30/4/1975 của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2014 (thuộc Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của các cơ quan hành chính Nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020).

Lượt xem: 1441